Narzędzia:

Lista aktualności

30 sierpnia 2002 r.

marszałek Longin Pastusiak przyjął przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, specjalnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. Obwodu Kaliningradzkiego...

15 sierpnia 2002 r.

Obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego.

7 sierpnia 2002 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska przyjęto stanowisko w związku z odbytą 31 lipca br. sesją wyjazdową w Puszczy Piskiej. W stanowisku stwierdzono...

2 sierpnia 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

19 lipca 2002 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznej przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

17 lipca 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, podczas którego rozpatrzono wniosek senator Marii Szyszkowskiej o odwołanie jej ze składu Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

16 lipca 2002 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

16 lipca 2002 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej było poświęcone podsumowaniu prezydencji hiszpańskiej oraz omówieniu priorytetów prezydencji duńskiej.

16 lipca 2002 r.

Tematem posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego były warunki socjalno-bytowe żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

11 lipca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się ze sprawozdaniem Rzecznika Praw Dziecka z jego działalności w 2001 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

5 lipca 2002 r.

Wizytę w Senacie złożył sekretarz generalny Rady Europy Walter Schwimmer. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

4 lipca 2002 r.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce premiera Republiki Rumunii Adriana Nastase. Rumuńskiemu premierowi towarzyszył minister spraw zagranicznych Mircea Geoana.

Poprzednia strona