Narzędzia:

29 marca 2006 r.

29.03.2006

29 marca br. odbyło się 13. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski trzech senatorów, prowadzących swoje kancelarie adwokackie, o przyznanie im uposażeń uzupełniających, wyrównujących różnicę pomiędzy pełnym uposażeniem senatorskim a dochodami uzyskiwanymi z adwokatury. Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował odrzucenie tych wniosków. Przeciwnego zdania był wicemarszałek Marek Ziółkowski. W związku z tym przeprowadzono głosowanie. Trzech członków prezydium opowiedziało się za odrzuceniem tych wniosków, dwóch - wstrzymało się od głosu. Prezydium postanowiło ponadto, jeśli nie zmienią się reguły postępowania w tej kwestii, przyjąć na stałe wymienioną zasadę.

Rozpatrzono zmianę na stanowisku szefa Kancelarii Senatu. Pozytywnie i jednomyślnie zaopiniowano wniosek marszałka B. Borusewicza o odwołanie ze względów zdrowotnych ze stanowiska ministra Adama Witalca. Po dyskusji w gronie prezydium i rozmowie z kandydatką na szefa Kancelarii Senatu Ewą Polkowską na wniosek marszałka B. Borusewicza przeprowadzono głosowanie. Czterech członków prezydium opowiedziało się za, jeden był przeciwny.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na uroczystościach w 79. rocznicę powstania w obozie w Treblince

Ważne jest uświadomienie, zwłaszcza młodym pokoleniom, tej tragedii tak, aby takie konsekwencje już nigdy nie miały miejsca i aby ludzie nie pozostali obojętni - powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Gubernatorem Generalnym Związku Australijskiego

1 sierpnia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z wizytą oficjalną w Polsce Davida Hurley’a, z którym rozmawiał m.in. o relacjach dwustronnych, wojnie w Ukrainie oraz wywołanym nią kryzysie energetycznym.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.