Narzędzia:

27 października 2005 r.

27.10.2005

27 października 2005 r. odbyło się 1. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium pozytywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości 59 senatorom, którzy złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości, ponieważ nie pozostają w stosunku pracy lub uzyskali urlop bezpłatny, nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawiesili działalność, nie pobierają albo zawiesili emerytury lub renty. Senator, któremu przysługuje uposażenie z mocy ustawy ( art. 25 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora), jest nazywany senatorem "zawodowym".

Prezydium przeanalizowało następnie sprawę przyznania (lub nie) uposażenia uzupełniającego 9 senatorom "niezawodowym", ubiegającym się o uposażenie przyznawane decyzją Prezydium Senatu na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wzorem lat ubiegłych stwierdzono, że należałoby przyznawać uposażenie uzupełniające w wysokości różnicy pomiędzy uposażeniem senatorskim a wynagrodzeniem tym senatorom, którzy pozostają w zatrudnieniu, pozwalającym na dokładne określenie tego wynagrodzenia. Tak więc spośród 9 senatorów ubiegających się o przyznanie uposażenia niepełnego prezydium przyznało takie uposażenie 4 senatorom.

Prezydium nie wyraziło zgody na przyznanie uposażenie uzupełniającego senatorom prowadzącym działalność gospodarczą lub prowadzącym kancelarię adwokacką ze względu na zmienność dochodów i co za tym idzie - brak konkretnej kwoty uzupełnienia. Wyrażono sugestię zawieszenia działalności przez tych senatorów. Poza tym stwierdzono, iż przedstawione przez senatorów informacje są zbyt skąpe, by na ich podstawie móc przyznać uposażenie. Prezydium nie zaakceptowało próśb o uzupełniające uposażenie 5 senatorom. Jednocześnie zaznaczono, że powyższe decyzje odnośnie do przyznanego uposażenia - zarówno jeśli chodzi o senatorów "zawodowych", jak i "nie zawodowych" - odnoszą się do obecnego poziomu wynagrodzenia, a każda zmiana w tym zakresie musi znaleźć odzwierciedlenie w piśmie skierowanym do marszałka Senatu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Armenii

W dniu 16 lutego br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Armenii w Polsce Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana.

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.