Narzędzia:

27 lutego 2002 r.

27.02.2002

Prezydium zapoznało się z informacją przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Jerzego Adamskiego o dokonaniu przez Zespół do spraw oświadczeń senatorów o swym stanie majątkowym (wyłonionym ze składu komisji) analizy tych oświadczeń. Stwierdzono, że wszyscy senatorowie złożyli oświadczenia i nie nastąpiło - według oświadczeń - naruszenie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jednocześnie z dodatkowych informacji wynika, że są senatorowie, którzy byli radnymi, a w oświadczeniu nie ma informacji o pobieraniu diety przysługującej radnemu. W wyniku dyskusji, jaka się w związku z tą informacją wywiązała, prezydium zobowiązało przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich do wyjaśnienia tego stanu rzeczy i do przedstawienia wniosków prezydium.

Prezydium zapoznało się z informacją w sprawie procedury i terminów składania oświadczeń majątkowych przez: marszałka Senatu, wicemarszałków Senatu i szefa Kancelarii, przez senatorów oraz niektórych pracowników Kancelarii Senatu.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz przedstawił prośbę Towarzystwa Przyjaciół Śląska o podjęcie przez Senat uchwały oddającej cześć wszystkim tym, którzy 80 lat temu przyczynili się do powrotu Śląska do Macierzy, oraz podkreślającej znaczenie tego wydarzenia dla późniejszych dziejów Polski. Prezydium postanowiło skierować sprawę do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w celu przygotowania projektu uchwały. Prezydium upoważniło wicemarszałka K. Kutza do współpracy z komisją w realizacji tego zadania.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z premier Litwy

17 września br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął premier Ingrid Šymonitė, przebywającą w Polsce w związku z polsko-litewskimi konsultacjami rządowymi.

Spotkanie Marszałka Senatu RP ze Specjalnym Wysłannikiem Departamentu Stanu USA

Rozmowy dotyczyły m.in. gazociągu Nord Stream 2 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk na konferencji poświęconej Kardynałowi Wyszyńskiemu

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk wziął udział w Warszawie w konferencji pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii” oraz w otwarciu wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia.