Narzędzia:

30 stycznia 2002 r.

30.01.2002

30 stycznia br. odbyło się 10. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z opinią Konwentu Seniorów w sprawie wyłonienia spośród senatorów kandydatów na członka i zastępcę członka Konwentu Unii Europejskiej. Konwent pozytywnie zaopiniował następujące kandydatury senatorów :

na członka:

- senator Doroty Simonides - z rekomendacji Klubu Senackiego SLD-UP,

- senatora Edmunda Wittbrodta - z rekomendacji Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001",

na zastępcę członka:

- senator Genowefy Grabowskiej - z rekomendacji Klubu Senackiego SLD-UP.

W głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

na członka

- senator D. Simonides - 3 głosy,

- senator E. Wittbrodt - 1 głos.

Kandydaturę senator G. Grabowskiej na zastępcę członka prezydium przyjęło w drodze konsensusu.

Prezydium desygnowało senator D. Simonides jako przedstawiciela Senatu RP w Konwencie Unii Europejskiej, na zastępcę członka Prezydium desygnowało senator G. Grabowską.

Prezydium poddało wnikliwej analizie ponowny wniosek o wyrażenie zgody na powołanie drugiego zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, jaki wystosował na ręce marszałka Senatu senator Marek Balicki, przewodniczący tej komisji. Wniosek postanowiono odłożyć, a ostateczną decyzję podjąć w późniejszym terminie.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował o planowanej w dniach 1-6 marca br. imprezie sportowej pn. "Polonijne Igrzyska Zimowe - Beskidy 2002". Ustalono, że w igrzyskach weźmie udział wicemarszałek J. Danielak.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP wziął udział w Naradzie Ambasadorów

Jesteśmy całkowicie świadomi ogromnie ważnej roli, jaką odgrywacie jako reprezentanci Rzeczypospolitej. Senat pozostaje dla Państwa otwarty – powiedział prof. Tomasz Grodzki do uczestników dorocznej narady polskich ambasadorów.

Konferencja na temat migracji w Stambule

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Margareta Budner uczestniczą w konferencji organizowanej przez Unię Międzyparlamentarną oraz Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji.

Wizyta wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej w Genewie

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w sesji Komitetu Zarządzającego Parlamentarnej Konferencji ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO).