Narzędzia:

30 stycznia 2002 r.

30.01.2002

30 stycznia br. odbyło się 10. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z opinią Konwentu Seniorów w sprawie wyłonienia spośród senatorów kandydatów na członka i zastępcę członka Konwentu Unii Europejskiej. Konwent pozytywnie zaopiniował następujące kandydatury senatorów :

na członka:

- senator Doroty Simonides - z rekomendacji Klubu Senackiego SLD-UP,

- senatora Edmunda Wittbrodta - z rekomendacji Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001",

na zastępcę członka:

- senator Genowefy Grabowskiej - z rekomendacji Klubu Senackiego SLD-UP.

W głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

na członka

- senator D. Simonides - 3 głosy,

- senator E. Wittbrodt - 1 głos.

Kandydaturę senator G. Grabowskiej na zastępcę członka prezydium przyjęło w drodze konsensusu.

Prezydium desygnowało senator D. Simonides jako przedstawiciela Senatu RP w Konwencie Unii Europejskiej, na zastępcę członka Prezydium desygnowało senator G. Grabowską.

Prezydium poddało wnikliwej analizie ponowny wniosek o wyrażenie zgody na powołanie drugiego zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, jaki wystosował na ręce marszałka Senatu senator Marek Balicki, przewodniczący tej komisji. Wniosek postanowiono odłożyć, a ostateczną decyzję podjąć w późniejszym terminie.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował o planowanej w dniach 1-6 marca br. imprezie sportowej pn. "Polonijne Igrzyska Zimowe - Beskidy 2002". Ustalono, że w igrzyskach weźmie udział wicemarszałek J. Danielak.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z premier Litwy

17 września br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął premier Ingrid Šymonitė, przebywającą w Polsce w związku z polsko-litewskimi konsultacjami rządowymi.

Spotkanie Marszałka Senatu RP ze Specjalnym Wysłannikiem Departamentu Stanu USA

Rozmowy dotyczyły m.in. gazociągu Nord Stream 2 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk na konferencji poświęconej Kardynałowi Wyszyńskiemu

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk wziął udział w Warszawie w konferencji pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii” oraz w otwarciu wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia.