Narzędzia:

16 stycznia 2002 r.

16.01.2002

16 stycznia br. odbyło się 9. posiedzenie Prezydium Senatu.

Omówiono sprawę wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w parlamencie 16 stycznia br., a w szczególności jego spotkania z marszałkiem Longinem Pastusiakiem.

Prezydium zapoznało się z przygotowanym scenariuszem noworocznego spotkania marszałka L. Pastusiaka z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce.

Przyjęto do wiadomości informację o rozstrzygnięciach związanych z przeniesieniem z części 45 - Sprawy Zagraniczne - Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą kwoty 45 580 tys. zł do części 03 - Kancelaria Senatu i o wystosowanym w związku z tym z pismem ministra finansów do marszałka Senatu oraz pismem ministra finansów do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Prezydium zapoznało się z informacją dotyczącą V Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zaplanowanego w dniach 26-27 stycznia br. w Pułtusku. Postanowiono, że z ramienia prezydium udział w zebraniu weźmie wicemarszałek Jolanta Danielak.

Szef Kancelarii Senatu poinformował, że 7. posiedzenie Senatu planowane jest na 30 stycznia br., a następne na 13 i 14 lutego br.

Szef Kancelarii Senatu udzielił informacji o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, stanowiącym 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie (tzw. 13, w tym dla "R-ki").

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP wziął udział w Naradzie Ambasadorów

Jesteśmy całkowicie świadomi ogromnie ważnej roli, jaką odgrywacie jako reprezentanci Rzeczypospolitej. Senat pozostaje dla Państwa otwarty – powiedział prof. Tomasz Grodzki do uczestników dorocznej narady polskich ambasadorów.

Konferencja na temat migracji w Stambule

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Margareta Budner uczestniczą w konferencji organizowanej przez Unię Międzyparlamentarną oraz Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji.

Wizyta wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej w Genewie

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w sesji Komitetu Zarządzającego Parlamentarnej Konferencji ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO).