Narzędzia:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Republiki Rwandy

sprawy międzynarodowe 08.06.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

8 czerwca 2022 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Republiki Rwandy Anastasego Shyakę, który przedstawił plany funkcjonowania nowo otwartej Ambasady Republiki Rwandy w Warszawie. Zaznaczył, że otwarcie właśnie w Warszawie rwandyjskiej placówki dyplomatycznej, pierwszej w Europie Środkowej, to wyraz uznania ze strony władz Rwandy dla znaczenia Polski w Unii Europejskiej i jej roli w regionie. Podkreślił, że rozwój stosunków dwustronnych z Polską jest jednym z priorytetów polityki zagranicznej Rwandy. Poinformował o powstaniu w Senacie Republiki Rwandy grupy bilateralnej ds. współpracy z Polską. Ocenił, że w stosunkach międzynarodowych ważną rolę odgrywają kontakty między parlamentami, i zapowiedział wspieranie przez Ambasadę Republiki Rwandy ich rozwoju pomiędzy senatami obu państw.

Ambasador Anastase Shyaka przedstawił również rwandyjskie stanowisko w sprawie agresji militarnej na Ukrainę. Zwrócił uwagę na fakt, że Rwanda bez wahania poparła rezolucję ONZ potępiającą Rosję za tę agresję. Poinformował o zaangażowaniu swojego kraju w umacnianie pokoju w Afryce i stabilizację jego sąsiedztwa, m.in. poprzez działania zwalczające – we współpracy z Mozambikiem – obecną w regionie organizację terrorystyczną Państwo Islamskie.

Marszałek Tomasz Grodzki wyraził podziw dla osiągnieć, jakie poczyniła Rwanda w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, m.in. dla imponującego poziomu rozwoju i dostępności nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Zapowiedział, że Senat RP będzie reprezentowany podczas, organizowanego w październiku 2022 r. w Kigali, Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Wyraził również gotowość do rozwoju dwustronnych relacji parlamentarnych.

Rozmówcy dyskutowali ponadto o perspektywach współpracy gospodarczej Polski i Rwandy i możliwościach inwestycyjnych. Przywołali dobre doświadczenia związane z objęciem przez polski kapitał huty cyny w Kigali. Ambasador Anastase Shyaka wskazał na dziedziny techniki, IT i medycyny jako jedne z najbardziej obiecujących obszarów przyszłej współpracy. Poinformował, że podjął już działania mające na celu jej zdynamizowanie, np. poprzez wspólne przedsięwzięcia z władzami polskich uczelni wyższych. Marszałek Tomasz Grodzki zachęcał Ambasadora Republiki Rwandy do podjęcia bezpośrednich rozmów ze stowarzyszeniami polskich przedsiębiorców. Podczas spotkania omówiono też możliwości rozwoju turystyki między Polską i Rwandą.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senatorów demokratycznej większości z liderami opozycji

29 czerwca br. senatorowie wraz z liderami ugrupowań tworzących demokratyczną większość w Izbie Wyższej dyskutowali o dalszej współpracy oraz o bieżącej sytuacji w kraju.

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, samorządu, obrony i infrastruktury.

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

Deputowani spotkali się w Senacie z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i UE oraz Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni. Przewodniczący obu Grup podpisali wspólne oświadczenie upamiętniające pomoc Iranu dla armii gen. Andersa.