Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Komisarzem UE ds. Sprawiedliwości

sprawy międzynarodowe 18.11.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

W czwartek, 18 listopada br., Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się z Komisarzem Unii Europejskiej ds. Sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Rozmowa, która odbyła się w cztery oczy, dotyczyła m.in. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, kwestii praworządności oraz reakcji Polski na decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, których brak realizacji  powoduje, że środki z Funduszu Odbudowy nie mogą trafić do naszego kraju.

W rozmowie komisarz Didier Reynders wyraził ogromną troskę o losy ważnego członka Unii Europejskiej, jakim jest Polska i dawał temu wyraz kilkakrotnie. Jednocześnie podkreślał, że obecność w UE wymaga przestrzegania traktatów, które podpisała Polska.

Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił komisarza Reyndersa, że Izba Wyższa polskiego parlamentu stoi na straży praworządności, praw człowieka, szacunku dla mniejszości oraz zobowiązań Polski wobec Wspólnoty Europejskiej. Marszałek Senatu RP wyraził gotowość do wsparcia każdego działania, które przyczyni się do zażegnania sporu Polski z TSUE i Komisją Europejską.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu z delegacją Komitetu Parlamentarzystów EFTA

26 listopada br. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesor Tomasz Grodzki przyjął delegację Komitetu Parlamentarzystów Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA).

Marszałek Senatu RP przyjął Pierwszego Burmistrza Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga

24 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się z Peterem Tschentscherem, który jest także wiceprzewodniczącym Bundesratu i członkiem Grupy Przyjaźni Niemiecko – Polskiej w tej izbie.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Libii

23 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Ambasadora Libii Salaha M. Almakhzuma Assalaha.