Narzędzia:

Konferencja „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej” z udziałem Wicemarszałkini Senatu

środowisko 14.10.2021
Konferencja „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej” (fot. G.Krzyżewski - Kancelaria Senatu)

Podczas konferencji „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej” Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka mówiła, że realizacja Zielonego Ładu będzie wyzwaniem dla Polski i innych krajów Unii Europejskiej, wiąże się z potrzebą inwestycji i poniesienia pewnych kosztów. Zaznaczyła jednak, że wprowadzenie zmian dla dobra klimatu jest niezbędne ponieważ nie mamy innej planety i musimy pamiętać, że dbanie o nią to myślenie o przyszłości naszych dzieci.

Wicemarszałkini Senatu zaznaczyła, że już nie tylko Europa, lecz także Stany Zjednoczone czy Chiny dostrzegają potrzebę zmian, które muszą być realizowane dla wspólnego dobra, a ich koszty będą ponoszone przez wszystkich. To oznacza, jej zdaniem, że mimo tych kosztów firmy krajów Wspólnoty będą konkurencyjne na świecie. Mówiła także, że kwestie związane z realizacja polityki klimatycznej, transformacją energetyczną i osiąganiem celów redukcji emisji są bardzo ważne również dla Senatu. Dlatego została powołana w izbie wyższej w lipcu 2020 r. komisja nadzwyczajna ds. klimatu. Zaznaczyła, że aby osiągać wymierne rezultaty w tym zakresie niezbędny jest konsensus ponad podziałami politycznymi iw spółpraca rządu, parlamentarzystów i samorządów.

Odnosząc się do swoich doświadczeń zdobytych podczas pracy na Śląsku Gabriela Morawska-Stanecka mówiła, że wszystkie rządy miały swoje koncepcje transformacji energetycznej i rozwiązanie kwestii węgla kamiennego, które przy zmianie władzy ulegały kolejnym modyfikacjom. Zaznaczyła, że potrzebny jest tutaj długofalowy plan, a decyzji o jego kształcie nie można już odkładać na później.  Podkreśliła, że w centrum myślenia o sprawiedliwej transformacji muszą być przede wszystkim ludzie, których ona bezpośrednio ma dotyczyć. Przypomniał także, że pieniądze z funduszu sprawiedliwej transformacji mają zostać wykorzystanie, nie na przeprowadzenie tej transformacji, lecz na łagodzenie jej skutków.

W czasie debaty mówiono także o obecnej sytuacji Polski w Unii Europejskiej po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka przestrzegała przez konsekwencjami tego wyroki i wskazała, że może okazać się, że możliwe są tylko trzy wyjścia: zmiana konstytucji, renegocjacje traktatów europejskich lub dążenie do opuszczenia Wspólnoty. Senator Danuta Jazłowiecka dodała, że obecna sytuacja stwarza niebezpieczeństwo, że Polska może stać się członkiem drugiej lub trzeciej kategorii, a nie pełnoprawnym partnerem w Unii Europejskiego. Jej zdaniem już dziś przedsiębiorcy nie mają zaufania do prawa polskiego. Przykładem tego jest wskazywanie w umowach polskich firm z zagranicznymi partnerami, że będą one podlegać prawu kraju partnera biznesowego. Zaapelowała, aby nie myśleć o Unii tylko w kontekście środków finansowych, jakie możemy otrzymać. Jej zdaniem najważniejsze to, aby Polska była aktywnym, pełnoprawnym członkiem Wspólnoty.

Wydarzenie odbywało się w ramach konferencji „Przyszłość Europy”. W Zakrzowie eksperci dyskutowali o zmianach klimatu w kontekście problemów gospodarki wodnej, funduszu sprawiedliwej transformacji oraz o badaniach środowiska w kontekście realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP

O zmianach w Polskim Ładzie – czy naprawiono już wszystko, co zepsuto, debatowali senatorowie, eksperci i przedstawiciele przedsiębiorców i strony społecznej na posiedzeniu Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP.

Senator Krzysztof Kwiatkowski na obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Senator Krzysztof Kwiatkowski reprezentował Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

W Senacie na temat gospodarki i przedsiębiorczości w XX-leciu międzywojennym

26 maja br. w Senacie – z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz 115. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dyskutowano o gospodarce polskiej tego okresu.