Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z deputowanym Zgromadzenia Narodowego Wietnamu

sprawy międzynarodowe 08.10.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W dniu 8 października 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu pana Nguyễna Văn Thâna. W spotkaniu wziął udział także poseł Grzegorz Napieralski, Przewodniczący Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej.

Deputowany Nguyễn Văn Thân poinformował Marszałka Tomasza Grodzkiego, że w czasie wizyty w Polsce zabiega o kolejne partie szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które Wietnam mógłby odkupić, a także o szerszą współpracę w zakresie projektów infrastrukturalnych.

W trakcie spotkania dokonano wymiany opinii na temat możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów. Rozmawiano o roli, jaką mają do odegrania w tym zakresie izby gospodarcze. Marszałek Senatu RP i jego rozmówca zgodzili się, że parlamentarzyści mogą wnieść istotny wkład w rozwijanie relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy państwami. Marszałek Tomasz Grodzki wskazał, że narzędziem, którym można posłużyć się w tej dziedzinie, jest organizacja misji gospodarczych towarzyszących delegacjom, tak jak uczynił to Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej podczas swojej niedawnej wizyty oficjalnej w Polsce. Marszałek Tomasz Grodzki uznał, że odpowiednie komisje Senatu mogą być pomocne w ukierunkowaniu współpracy Polski z Wietnamem, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy związane z rozwojem infrastruktury.

Rozmówcy poruszyli również kwestię współpracy obu krajów w sferze kultury. W tym kontekście Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki pogratulował Deputowanemu Nguyễnowi Văn Thânowi awansu jego syna do II etapu XVIII Konkursu Chopinowskiego. Zapewnił też, że będzie udzielał odpowiedniego wsparcia Polsko-Wietnamskiej Grupie Parlamentarnej, poprzez którą posłowie i senatorowie RP angażują się na rzecz rozwoju stosunków Polski z Wietnamem.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.