Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z deputowanym Zgromadzenia Narodowego Wietnamu

sprawy międzynarodowe 08.10.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W dniu 8 października 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu pana Nguyễna Văn Thâna. W spotkaniu wziął udział także poseł Grzegorz Napieralski, Przewodniczący Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej.

Deputowany Nguyễn Văn Thân poinformował Marszałka Tomasza Grodzkiego, że w czasie wizyty w Polsce zabiega o kolejne partie szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które Wietnam mógłby odkupić, a także o szerszą współpracę w zakresie projektów infrastrukturalnych.

W trakcie spotkania dokonano wymiany opinii na temat możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów. Rozmawiano o roli, jaką mają do odegrania w tym zakresie izby gospodarcze. Marszałek Senatu RP i jego rozmówca zgodzili się, że parlamentarzyści mogą wnieść istotny wkład w rozwijanie relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy państwami. Marszałek Tomasz Grodzki wskazał, że narzędziem, którym można posłużyć się w tej dziedzinie, jest organizacja misji gospodarczych towarzyszących delegacjom, tak jak uczynił to Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej podczas swojej niedawnej wizyty oficjalnej w Polsce. Marszałek Tomasz Grodzki uznał, że odpowiednie komisje Senatu mogą być pomocne w ukierunkowaniu współpracy Polski z Wietnamem, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy związane z rozwojem infrastruktury.

Rozmówcy poruszyli również kwestię współpracy obu krajów w sferze kultury. W tym kontekście Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki pogratulował Deputowanemu Nguyễnowi Văn Thânowi awansu jego syna do II etapu XVIII Konkursu Chopinowskiego. Zapewnił też, że będzie udzielał odpowiedniego wsparcia Polsko-Wietnamskiej Grupie Parlamentarnej, poprzez którą posłowie i senatorowie RP angażują się na rzecz rozwoju stosunków Polski z Wietnamem.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na Święcie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza Minister Adam Niemczewski odczytał list od Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy na I koncercie laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego

Gala Wręczania Nagród i I koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.