Narzędzia:

Wicemarszałkini Senatu z wizytą w Genewie

sprawy międzynarodowe 29.09.2021
Wizyta Wicemarszałkini Senatu Gabrieli-Morawskiej Staneckiej w Genewie (fot. Joanna Kwiecień, Kancelaria Senatu)

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka w dniach 28 - 29 bm.  przebywała w Genewie na zaproszenie organizatorów Forum Publicznego WTO (Światowa Organizacja Handlu) i Unii Międzyparlamentarnej, gdzie brała udział w corocznym Forum Publicznym zorganizowanym przez Światową Organizację Handlu (WTO) pod hasłem „Handel poza COVID-19: budowanie odporności”, spotkała się z  dyrektor Działu Koordynacji Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA), Wafaą Saeed. złożyła wizytę w Muzeum Czerwonego Krzyża oraz w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN.

Podczas wizyty w  muzeum Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się z Dyrektorem Regionalnym Muzeum Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycana na Europę i Azję Centralną, Martinem Schüepp, Koordynatorem Operacji Muzeum Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycana Europę i Azję Centralną, Jean-Nicolasem Paquet-Rouleau, Naczelnikiem Wydziału ds. Relacji z Donatorami, Markiem Resichem. W trakcie spotkania rozmawiano o działalności organizacji na świecie, a także o trudnościach, z jakimi mierzy się organizacja, również w czasie pandemii COVID-19. Wicemarszałkini poruszyła temat aktywności Czerwonego Krzyża na Ukrainie i na Białorusi. Podzieliła się z rozmówcami refleksjami po wizycie w Muzeum, gdzie w trzech strefach tematycznych przedstawiono główne wyzwania dzisiejszego świata: obronę ludzkiej godności, przywracanie więzi rodzinnych oraz ograniczanie zagrożeń naturalnych.

W Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN rozmawiano o działalności ośrodka, która opiera się na czterech filarach: badaniach, rozwoju technologii i innowacji, edukacji oraz współpracy. Zastępca Dyrektora dr Pippa Wells poinformowała, że CERN buduje ogromne maszyny, by przeprowadzać badania, rozwija technologie pomagające przesuwać granice naukowego poznania, dokonuje światowej klasy badań w dziedzinie teoretycznej i eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych. Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka zwróciła szczególną uwagę na praktyczne zastosowania technologicznych innowacji w medycynie, jak radioterapia protonami czy badania obrazowe i diagnostyczne aparatem PET. W dalszej części wizyty Wicemarszałkini wpisała się do księgi gości, a także zwiedziła halę montażu dużych magnesów oraz podziemnej strefy doświadczalnej projektu ATLAS.

Drugiego dnia wizyty w Genewie, 29 września br., Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka odwiedziła siedzibę ONZ i spotkała się z dyrektor Działu Koordynacji Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) Wafaą Saeed. Rozmowy dotyczyły zaostrzenia problemów humanitarnych wskutek wybuchu pandemii COVID-19 oraz ostatnich nagłych klęsk żywiołowych występujących w różnych regionach świata. Obecnie ponad 250 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. Szczególną uwagę zwraca się na system wczesnego działania oraz akcje prewencyjne w odniesieniu do potencjalnych klęsk żywiołowych, jak to miało miejsce w przypadku powodzi w Bangladeszu. Wicemarszałkini poruszyła temat nasilenia się zjawiska migracji wywołanej zmianami klimatycznymi. Odniosła się również do sposobu określania potrzeb osób dotkniętych kryzysem humanitarnym oraz odpowiedniej reakcji w tym zakresie. Za istotny problem uznała także przeprowadzanie szczepień w obozach dla uchodźców.

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w sesji poświęconej wzmocnieniu systemu handlowego poprzez sprawiedliwe zarządzanie pracą w ramach corocznego Forum Publicznego Światowej Organizacji Handlu (WTO). Tegoroczne Forum odbywało się pod hasłem „Handel poza COVID-19: budowanie odporności”. Kluczowym wydarzeniem była sesja parlamentarna, której przewodniczyli Nadir Manzoor, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Parlamentu Gujany, oraz Bernd Lange, szef Komisji ds. Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim. Dyskusja koncentrowała się głównie wokół tematów dotyczących porozumień w zakresie praw pracowniczych i ich rosnącym w ostatnich latach znaczeniu w dwustronnych i wielostronnych umowach handlowych, zawieranych w celu zapewnienia stabilności w handlu międzynarodowym. Szczególnie dużo uwagi poświęcono konsekwencjom tego trendu dla wielostronnego systemu handlowego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.