Narzędzia:

Wicemarszałkini Senatu z wizytą w Genewie

sprawy międzynarodowe 29.09.2021
Wizyta Wicemarszałkini Senatu Gabrieli-Morawskiej Staneckiej w Genewie (fot. Joanna Kwiecień, Kancelaria Senatu)

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka w dniach 28 - 29 bm.  przebywała w Genewie na zaproszenie organizatorów Forum Publicznego WTO (Światowa Organizacja Handlu) i Unii Międzyparlamentarnej, gdzie brała udział w corocznym Forum Publicznym zorganizowanym przez Światową Organizację Handlu (WTO) pod hasłem „Handel poza COVID-19: budowanie odporności”, spotkała się z  dyrektor Działu Koordynacji Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA), Wafaą Saeed. złożyła wizytę w Muzeum Czerwonego Krzyża oraz w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN.

Podczas wizyty w  muzeum Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się z Dyrektorem Regionalnym Muzeum Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycana na Europę i Azję Centralną, Martinem Schüepp, Koordynatorem Operacji Muzeum Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycana Europę i Azję Centralną, Jean-Nicolasem Paquet-Rouleau, Naczelnikiem Wydziału ds. Relacji z Donatorami, Markiem Resichem. W trakcie spotkania rozmawiano o działalności organizacji na świecie, a także o trudnościach, z jakimi mierzy się organizacja, również w czasie pandemii COVID-19. Wicemarszałkini poruszyła temat aktywności Czerwonego Krzyża na Ukrainie i na Białorusi. Podzieliła się z rozmówcami refleksjami po wizycie w Muzeum, gdzie w trzech strefach tematycznych przedstawiono główne wyzwania dzisiejszego świata: obronę ludzkiej godności, przywracanie więzi rodzinnych oraz ograniczanie zagrożeń naturalnych.

W Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN rozmawiano o działalności ośrodka, która opiera się na czterech filarach: badaniach, rozwoju technologii i innowacji, edukacji oraz współpracy. Zastępca Dyrektora dr Pippa Wells poinformowała, że CERN buduje ogromne maszyny, by przeprowadzać badania, rozwija technologie pomagające przesuwać granice naukowego poznania, dokonuje światowej klasy badań w dziedzinie teoretycznej i eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych. Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka zwróciła szczególną uwagę na praktyczne zastosowania technologicznych innowacji w medycynie, jak radioterapia protonami czy badania obrazowe i diagnostyczne aparatem PET. W dalszej części wizyty Wicemarszałkini wpisała się do księgi gości, a także zwiedziła halę montażu dużych magnesów oraz podziemnej strefy doświadczalnej projektu ATLAS.

Drugiego dnia wizyty w Genewie, 29 września br., Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka odwiedziła siedzibę ONZ i spotkała się z dyrektor Działu Koordynacji Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) Wafaą Saeed. Rozmowy dotyczyły zaostrzenia problemów humanitarnych wskutek wybuchu pandemii COVID-19 oraz ostatnich nagłych klęsk żywiołowych występujących w różnych regionach świata. Obecnie ponad 250 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. Szczególną uwagę zwraca się na system wczesnego działania oraz akcje prewencyjne w odniesieniu do potencjalnych klęsk żywiołowych, jak to miało miejsce w przypadku powodzi w Bangladeszu. Wicemarszałkini poruszyła temat nasilenia się zjawiska migracji wywołanej zmianami klimatycznymi. Odniosła się również do sposobu określania potrzeb osób dotkniętych kryzysem humanitarnym oraz odpowiedniej reakcji w tym zakresie. Za istotny problem uznała także przeprowadzanie szczepień w obozach dla uchodźców.

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w sesji poświęconej wzmocnieniu systemu handlowego poprzez sprawiedliwe zarządzanie pracą w ramach corocznego Forum Publicznego Światowej Organizacji Handlu (WTO). Tegoroczne Forum odbywało się pod hasłem „Handel poza COVID-19: budowanie odporności”. Kluczowym wydarzeniem była sesja parlamentarna, której przewodniczyli Nadir Manzoor, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Parlamentu Gujany, oraz Bernd Lange, szef Komisji ds. Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim. Dyskusja koncentrowała się głównie wokół tematów dotyczących porozumień w zakresie praw pracowniczych i ich rosnącym w ostatnich latach znaczeniu w dwustronnych i wielostronnych umowach handlowych, zawieranych w celu zapewnienia stabilności w handlu międzynarodowym. Szczególnie dużo uwagi poświęcono konsekwencjom tego trendu dla wielostronnego systemu handlowego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu i finansów publicznych.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.