Narzędzia:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z grupą Senatorów Koalicji Obywatelskiej z wizytą studyjną w woj. opolskim

22.06.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu RP

„Kierunki wyznaczane przez Unię Europejską, oczekiwane przez społeczeństwo – proekologiczne, sprawiają, że trzeba zrobić wszystko, aby ożywić żeglugę śródlądową, a Odra stosunkowo łatwo może stać się znów rzeką w pełni żeglowną” – powiedział Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie.  Wizyta odbywa się na zaproszenie Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Sabiny Nowosielskiej i poświęcona jest problematyce rozwoju portu w Kędzierzynie-Koźlu, poruszanej podczas zorganizowanego w Senacie seminarium „Rozwój transportu intermodalnego w polskich portach morskich i rzecznych oraz znaczenie rozwoju terminala w Małaszewiczach i Nowego Jedwabnego Szlaku”, które odbyło się z inicjatywy Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, senatora Stanisława Lamczyka.

W czasie wizyty Marszałek Senatu z grupą senatorów Koalicji Obywatelskiej zwiedzali dawny port rzeczny, który przed wojną był drugim co do wielkości portem przeładunkowym w Europie. Delegacja zapoznała się z planami rewitalizacji portu. Senator Jerzy Wcisła – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych w czasie konferencji prasowej podkreślał:   „Polska w 2017 roku podpisała międzynarodową konwencję o Europejskich Szlakach Śródlądowych. Takich szlaków w Europie jest 10 z czego 3 przebiegają na terytorium Polski. Jednym z nich jest Odrzańska Droga Wodna, która ma łączyć Bałtyk z Dunajem. W konwencji jest podanych także 10 podstawowych portów. Kędzierzyn-Koźle jest jednym z nich, zatem wszelka działalność, która utrudnia uruchomienie tego portu, jest działalnością wbrew interesom Państwa Polskiego". Jak dodał Senator Beniamin Godyla – „ Nie mogę uwierzyć, że inwestycja potrzebna na Opolszczyźnie jest blokowana przez państwową instytucję – PKP. Żeby to zmienić, wystarczy tylko dobra wola PKP”. Konferencję podsumował Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, który zaapelował do władz centralnych: „Chcemy dać impuls do działania, stworzenia nowego klimatu dla ożywienia dróg wodnych od Gliwic do Szczecina (…) Zróbmy to. To naprawdę niewiele kosztuje, a przypomnę, że w Krajowym Planie Odbudowy na tego typu przedsięwzięcia będą spore pieniądze. Wykorzystajmy tę szansę”.

Po wizycie w porcie delegacja udała się do Miejskiego Domu Kultury Koźle na dyskusję z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów dotyczącą przyszłości portu Kędzierzyn-Koźle. Po południu Marszałek Senatu odbył spacer po rynku Koźla i spotkał się z mieszkańcami. Odwiedził także Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, gdzie złożył kwiaty z okazji 100 – lecia III Poswstania Śląskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Budujmy naszą tożsamość, patrzmy w przyszłość, wzmacniajmy V4, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną europejską – apelował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas rozmów 16 lipca br. w Fehérvárcsurgó na Węgrzech.

Marszałek Senatu RP na uroczystości nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Ci, których dziś honorujemy, nie byli obojętni. Będąc zagrożonymi, nie odmówili pomocy tym, którzy byli zagrożeni jeszcze bardziej – powiedział prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości, która odbyła się 7 lipca br. w Warszawie.

Nagroda „Polonicus” dla Senatu RP

Wyróżnienie przyznane przez organizacje polonijne za długoletnią opiekę Senatu nad Polonią odebrał 28 czerwca br. podczas uroczystości w Akwizgranie w Niemczech Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.