Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

sprawy międzynarodowe 23.02.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Dnia 23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem. Rozmowa poświęcona była omówieniu współpracy parlamentarnej w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Wideorozmowa miała charakter nieformalny i odbyła się z inicjatywy strony polskiej.

Marszałek Senatu RP wyraził nadzieję, że planowana w lipcu sesja Zgromadzenia będzie mogła obyć się bez przeszkód w Warszawie. W jego przekonaniu nieunikniona będzie wówczas dyskusja na  temat skutków pandemii dla sytuacji międzynarodowej i debata nad tym, czy jest jeszcze możliwość powrotu do tego modelu współpracy, jaki znaliśmy przed pandemią. Prof. Tomasz Grodzki zapewnił, że podczas sesji zostanie poruszony temat aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, kryteriów, jakie będzie musiała ona wypełnić oraz to, w jaki sposób Polska i Litwa mogą przyczynić się do poparcia kandydatury Ukrainy do członkostwa w tych organizacjach. W ocenie Marszałka Senatu ważnym tematem będzie także utrzymanie wspólnej polityki wobec Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi. Również rozwój infrastruktury dla wzmocnienia pozycji regionu (w tym Via Carpatia) oraz dziedzictwo kulturowe jako element dialogu międzynarodowego w naszej części Europy są według prof. Grodzkiego tematami koniecznymi do omówienia.

Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilytė-Nielsen wyraziła pogląd, że dialog parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy ma kluczowe znaczenie, podobnie jak wspólne działania na forach i w organizacjach międzynarodowych. Podkreśliła, że Zgromadzenie parlamentów trzech krajów jest szczególnym formatem, który należy rozwijać. Przewodnicząca zaproponowała, by walka z wirusem COVID-19, a także umożliwienie innym niż unijnym państwom dostępu do szczepień były jednym z tematów sesji w Warszawie. W jej ocenie członkostwo Ukrainy w UE i NATO byłoby istotnym wsparciem dla Gruzji i Republiki Mołdawii. W tym kontekście przewodnicząca Čmilytė-Nielsen zaproponowała rozważenie zaproszenia na sesję przewodniczących tych parlamentów. W jej ocenie w agendzie lipcowego spotkania powinien znaleźć się także temat sytuacji białoruskiej opozycji w kontekście rozważenia wszelkich możliwych narzędzi jej wsparcia.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkow powiedział, że podstawą pogłębienia relacji miedzy naszymi Polską, Litwą i Ukrainą jest współpraca parlamentarna, zwłaszcza poprzez działania trójstronnego Zgromadzenia. Dmytro Razumkow wyraził pogląd, że Ukraina ceni sobie stałe poparcie, którego Polska oraz Litwa udziela jej na forach międzynarodowych (takich jak np. Rada Europy, Parlament Europejski), zwłaszcza w kontekście jedności granic czy relacji międzyludzkich. W jego ocenie  podczas sesji w Warszawie warto skupić się na takich tematach jak dążenia Ukrainy do członkostwa w UE i NATO,  osiągnięcie celów na terenie anektowanego Krymu poprzez formułę Platformy Krymskiej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie poprzez pogłębienie współpracy z USA, a zwłaszcza z Kongresem Stanów Zjednoczonych. W ocenie przewodniczącego Razumkowa istotne jest także zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo energetyczne i kwestię gazociągu Nord Stream 2.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Budujmy naszą tożsamość, patrzmy w przyszłość, wzmacniajmy V4, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną europejską – apelował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas rozmów 16 lipca br. w Fehérvárcsurgó na Węgrzech.

Marszałek Senatu RP na uroczystości nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Ci, których dziś honorujemy, nie byli obojętni. Będąc zagrożonymi, nie odmówili pomocy tym, którzy byli zagrożeni jeszcze bardziej – powiedział prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości, która odbyła się 7 lipca br. w Warszawie.

Nagroda „Polonicus” dla Senatu RP

Wyróżnienie przyznane przez organizacje polonijne za długoletnią opiekę Senatu nad Polonią odebrał 28 czerwca br. podczas uroczystości w Akwizgranie w Niemczech Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.