Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z senatorami z Włoch

09.09.2020
fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

7 września 2020 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Senatora Nazario Pagano, Przewodniczącego Grupy Bilateralnej Włosko-Polskiej w Senacie Republiki Włoskiej, Senatora Gianlucę Castaldiego, Podsekretarza ds. relacji z parlamentem we włoskim rządzie i Ambasadora Republiki Włoskiej w RP Jego Ekscelencję Pana Aldo Amatiego.

Marszałek Tomasz Grodzki i jego rozmówcy zgodzili się, że relacje Polski i Włoch są stabilne, a przed obydwoma krajami otwierają się nowe możliwości współpracy przy współudziale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Republiki Włoskiej.

Na prośbę senatorów włoskich Marszałek Tomasz Grodzki przedstawił zadania, jakie stawia przed sobą senacka większość w związku z bieżącą sytuacją polityczną w Polsce. W wymiarze międzynarodowym Marszałek wskazał na gotowość senatorów do dalszej współpracy ze strukturami europejskimi. Podkreślił, że senacka większość widzi Unię Europejską przede wszystkim jako wspólnotę wartości i zabezpieczenie przed powrotem do historycznych podziałów. Marszałek Senatu i włoscy senatorowie dokonali również wymiany poglądów na temat praworządności i demokracji, a także zwalczania zjawisk ksenofobii i nietolerancji. Rozmawiano również o oświacie, finansach publicznych, transformacji energetycznej i problemach związanych z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

Włoscy senatorowie wyrazili nadzieję, że Polska pozostanie państwem mocno zakorzenionym w Unii Europejskiej. Wysoko ocenili sposób wykorzystania przez polskie władze środków z unijnych funduszy począwszy od pierwszego roku po akcesji Polski. Senatorowie Pagano i Castaldi wskazali, że Fundusz Odbudowy utworzony w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 to kolejny przykład wysokiej wartości europejskiej integracji oraz powód, żeby docenić członkostwo w Unii Europejskiej.

Marszałek Tomasz Grodzki przekazał gratulacje dla premiera Giuseppe Conte w związku ze skutecznością włoskiego rządu w zwalczaniu najostrzejszej fazy kryzysu epidemicznego COVID-19 na Półwyspie Apenińskim.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Gala konkursu „Sołtys Roku 2019”

W Senacie wręczono nagrody laureatom 18. edycji konkursu „Sołtys Roku”

Prace w komisjach senackich ‒ 28 września 2020 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych, budżetu, kultury.

Hołd dla Polskiego Państwa Podziemnego

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk złożyli w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wieniec przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.