Narzędzia:

Marszałek Grodzki: Senat przyjmie rezolucję w sprawie Białorusi

sprawy międzynarodowe 11.08.2020
(fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Podczas rozpoczętego we wtorek, 11 sierpnia br. trzydniowego posiedzenia, Senat przyjmie rezolucję w sprawie wydarzeń na Białorusi. Poinformował o tym na briefingu prasowym przed rozpoczęciem obrad Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Projekt rezolucji w związku z wydarzeniami, jakie wybuchły po wyborach prezydenckich na Białorusi, przeprowadzonych 9 sierpnia br., złożyła grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej. W proponowanym tekście rezolucji znajduje się apel do białoruskiego rządu o zaprzestanie represji i uwolnienie więźniów politycznych, a do instytucji Unii Europejskiej - o adekwatne zainteresowanie Białorusią. Jak podkreślił Marszałek Senatu, rezolucja ta dotyczy m.in. także prawa narodu białoruskiego do samostanowienia.

Marszałek Senatu poinformował ponadto, że w porządku obrad Senatu znajdą się inne uchwały okolicznościowe,  m.in. w 40. rocznicę porozumień sierpniowych.  Zaznaczył, że Senat rozpatrzy także informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019.

Prof. Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że  Senat podczas bieżącego posiedzenia zajmuje się kilkunastoma ustawami, w tym dotyczącymi m.in. uposażeń policjantów, ustawami ratyfikacyjnymi, odnoszącymi się do umów międzynarodowych oraz ustawami dotyczącymi walki z COVID-19. W tym ostatnim zakresie Marszałek zapowiedział, że większość demokratyczna w Senacie opowie się za wykreśleniem z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu przepisu, który umożliwia wypłacenie Poczcie Polskiej rekompensaty w wysokości 70 milionów zł  wydane na przygotowanie korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które ostatecznie nie doszły do skutku. „Te pieniądze zostały wydane niezgodnie z prawem, przed uchwaleniem stosownej ustawy, a zgodnie z Konstytucją rząd działa w zakresie i na podstawie prawa. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że te pieniądze zostały wydane bezprawnie i to jest raczej sprawa raczej dla innych służb, niż dla Senatu” – powiedział prof. Tomasz Grodzki.  

Marszałek Senatu poinformował ponadto, że nowym szefem Kancelarii Senatu zostanie Adam Niemczewski, obecnie wiceszef Biura Legislacyjnego Izby. Zastąpi on Piotra Świąteckiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Prezydium Senatu pozytywnie zaopiniowało tę kandydaturę, zgodnie z Regulaminem Senatu musi ją jeszcze zatwierdzić Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. "To jest doświadczony radca prawny z 25-letnim stażem pracy w Senacie. Jestem przekonany, że będzie doskonałym szefem Kancelarii" – podkreślił Marszałek Grodzki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Gala konkursu „Sołtys Roku 2019”

W Senacie wręczono nagrody laureatom 18. edycji konkursu „Sołtys Roku”

Prace w komisjach senackich ‒ 28 września 2020 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych, budżetu, kultury.

Hołd dla Polskiego Państwa Podziemnego

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk złożyli w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wieniec przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.