Narzędzia:

43. posiedzenie Senatu – drugi dzień

08.06.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

8 czerwca 2022 r. zakończył się drugi dzień 43. posiedzenia Senatu. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył pamiątkowy medal kończącemu swoją misję w Polsce ambasadorowi Ukrainy Andrijowi Deszczycy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw ma na celu usunięcie przyczyn wątpliwości co do statusu sędziów powołanych przez KRS, której status został zakwestionowany przez TSUE i Sąd Najwyższy. Przewiduje zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych przez sędziów, wprowadzenie parytetów liczby miejsc obsadzanych przez sędziów poszczególnych sądów, tak aby na każdym szczeblu sądownictwa mogli oni wyłaniać członków KRS w pełni demokratycznych i bezpośrednich wyborach i mieli odpowiednią reprezentację. Kandydatury do KRS mogliby zgłosić także: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, organy uczelni publicznych uprawnione do nadawania stopnia naukowych w zakresie nauk prawnych, a także grupa co najmniej 2 tys. obywateli. Projekt przewiduje zakończenie kadencji obecnej KRS i wybranie nowej, według zasad zapewniających: odpowiednią reprezentację środowiska sędziowskiego, niezależność i gwarancję właściwego funkcjonowania KRS, czyli efektywnego wykonywania jej konstytucyjnej funkcji, jaką jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W projekcie przewiduje się możliwość wznowienia postępowania, jeżeli w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia powołany w wadliwy sposób. Projekt powołuje ponadto Radę Społeczną – ciało doradcze KRS.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

46. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 46. posiedzenia.

45. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

45. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 45. posiedzenia Senatu.