Narzędzia:

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na gali z okazji XX-lecia Związku Województw RP

15.09.2022
fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

„Głęboko wierzę w wizję Polski samorządowej, obywatelskiej, w której władza jest bliska ludzi, gdzie ludzie mają bezpośredni wpływ i decydują o tym, co jest dobre dla województw, dla powiatów, czyli dla nas” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas jubileuszu XX-lecia Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej 14 września br. w Karpaczu. Marszałek przypomniał, że dwustopniowa reforma samorządowa, która rozpoczęła się w 1990 r., uznawana jest za jedną z najważniejszych i najlepiej przeprowadzonych reform polskiej transformacji. Była ona możliwa dzięki zaangażowaniu pierwszego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz Senatu I kadencji.

„Wszyscy razem, w tej sztafecie pokoleń samorządowców, zbudowaliście znakomitą organizację, która ma wiele wspólnego z Senatem RP” – mówił Marszałek do samorządowców. Dodał, że Senat RP X kadencji dostrzega i docenia gigantyczny wysiłek samorządności, jest szeroko otwarty na postulaty przedstawicieli środowiska samorządowego. Z wielką uwagą wsłuchuje się w ich krytyczne uwagi, zarówno co do samego procesu stanowionego prawa,  jak i treści przyjmowanych przepisów.

Zdaniem Marszałka idea samorządności w Senacie jest nadal bardzo żywa. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, której przewodniczy senator Zygmunt Frankiewicz pracuje intensywnie i wpisuje się w tę ideę. Senat RP jest też na bieżąco informowany, o problemach samorządów, ponieważ Marszałek, jak i senatorowie spotykają się z reprezentacjami różnych szczebli samorządowych.  Marszałek, zaprosił Związek Województw RP, jako niezwykle silną organizację, do dalszych konsultacji i współpracy w kwestiach legislacyjnych.

Marszałek podkreślił, że to samorządy w sposób, który wzbudził podziw na świecie, pomagają milionom uchodźców z Ukrainy. Dodał, że w tym trudnym czasie pojawiły się nowe problemy, jak inflacja czy brak pieniędzy np. na ochronę zdrowia. „Tym bardziej trzeba docenić państwa wspólną pracę. Jesteście jednym z nielicznych ciał kolegialnych, które reprezentuje różne opcje polityczne. Jesteście w stanie rozmawiać i wypracować wspólne rozwiązania, pracować niezależnie od osobistych poglądów dla dobra obywateli” – powiedział.

Prezes Zarządu ZWRP Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, wręczył podczas gali wyróżnienia osobom, które współdziałały na rzecz tworzenia się Polskich Regionów. W tym roku otrzymali je: Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Elżbieta Bieńkowska, Jan Kozłowski, Krzysztof Iwaniuk, Roman Potocki i Martina Furdek Hajdin.

Uroczysta gala połączona została z XXXIX Zgromadzeniem Ogólnym, podczas którego samorządowcy podsumowali działania Związku w roku 2021 r. 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej to stowarzyszenie, które od 2002 r. zrzesza wszystkie 16 województw w Polsce. Adam Krzysztof Struzik – obecny Marszałek Województwa Mazowieckiego, jest wiceprezesem Zarządu ZWRP, był senatorem w latach 1991-2001 i Marszałkiem Senatu RP III kadencji. Drugim wiceprezesem jest Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. W latach 2005-2013 był także senatorem. Głównym celem organizacji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. ZWRP nieprzerwanie od 20 lat reprezentuje polskie regiony na arenie krajowej i międzynarodowej.  Jego członkowie uczestniczą w debatach i współpracują w kwestiach polityki regionalnej. Organizacja stwarza okazje do dialogu, daje szansę wypracowywania wspólnych rozwiązań, które pozwalają na lepszą reakcję na wszelkie kryzysowe sytuacje.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Dzieci i ryby mają głos” - debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Senatu na spotkaniu przewodniczących komisji do spraw UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński: najbardziej przejrzystym schematem planowania odbudowy Ukrainy byłoby połączenie go z kalendarzem akcesyjnym Ukrainy do UE.

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.