Narzędzia:

Wizyta wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej w Genewie

sprawy międzynarodowe 13.06.2022
Fot. Kancelaria Senatu

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 13–14 czerwca 2022 r. przebywała w Genewie w związku z sesją Komitetu Zarządzającego Parlamentarnej Konferencji ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO), którego jest członkinią jako wiceprzewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Komitet przyjął oświadczenie, w którym wzywa państwa członkowskie WTO do większego zaangażowania parlamentów w pracę organizacji, podjęcia prac nad reformą funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu, a także do podjęcia wielostronnych uzgodnień dotyczących najbardziej palących problemów dzisiejszego świata, m.in. odbudowy systemu wymiany handlowej po pandemii COVID-19 i pomocy najbardziej dotkniętym jej skutkami. W oświadczeniu nawoływano też do przywrócenia pokoju i integralności terytorialnej Ukrainy.

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się również z sekretarzem generalnym Unii Międzyparlamentarnej Martinem Chungongiem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, sposobów, w jaki demokracja parlamentarna może się przyczynić do zakończenia wojny, a także wsparcia wysiłków Polski w pomoc dla uchodźców wojennych.

Wicemarszałkini Senatu, wspólnie ze stałym przedstawicielem RP przy ONZ w Genewie Zbigniewem Czechem, wzięła również udział w otwarciu 50. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Wysłuchała rocznego raportu Wysokiej Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ Michelle Bachelet.

 


 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.