Narzędzia:

24 listopada 2021 r.

24.11.2021

Podczas posiedzenia Komisji Środowiska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przedstawiła priorytetowe zadania i plan pracy swojego resortu. Planowane działania związane są m.in. z realizacją unijnych dyrektyw i negocjowaniem ostatecznych ram porozumień między państwami Unii w zakresie ochrony klimatu, transformacji energetycznej, redukcji niskiej emisji, ochrony bioróżnorodności czy gospodarki odpadami. W resorcie trwają też prace nad wdrożeniem systemu aukcyjnego OZE, polityką surowcową, wsparciem finansowym dla sektora ciepłownictwa czy projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Prowadzone są działania związane z reformą Inspekcji Ochrony Środowiska mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości środowiskowej. Resort zamierza wprowadzić system kaucyjny za opakowania z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l i butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje.

W ramach pakietu dotyczącego ochrony przyrody trwają prace nad projektem ustawy o parkach narodowych, który przewiduje centralizację parków i zastąpienie obecnych 23 podmiotów jednym, co miałoby pomóc w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Projekt ustawy o Centralnym Azylu dla zwierząt zakłada utworzenie w 2024 r. w Warszawiance ośrodka dla zwierząt zatrzymanych w wyniku postępowań sądowych. W planach ministerstwa jest także opracowanie krajowego „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z planem działania, aktualizacja „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej” i opracowanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.

Senatorowie zapoznali się też z programami realizowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i sposobem ich finansowania. Chodzi o programy: „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Moja woda”, „Energia+”, „Termomodernizacja”, „Nowa energia”, a także o wielkoskalowe magazyny energii w postaci elektrowni szczytowo-pompowych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.