Narzędzia:

Spotkanie członków Komisji Spraw Zagranicznych i UE z wiceprzewodniczącą PE

sprawy międzynarodowe 28.10.2021
Fot. Grzegorz Kryżewski, Kancelaria Senatu

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej spotkali się w czwartek, 28 października z przebywającą w Polsce wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego odpowiedzialną za kontakty z parlamentami narodowymi, Robertą Metsolą.

Tematami rozmów była między innymi ostatnia debata w Parlamencie Europejskim, poświęcona Polsce i przyjęta przez PE rezolucja w sprawie kryzysu praworządności w Polsce. Parlament wyraził w niej "głębokie ubolewanie nad bezprawną decyzją 'Trybunału Konstytucyjnego' z dnia 7 października 2021 roku" i nazywają ją "zamachem na europejską wspólnotę wartości i prawa jako całości, podważającym prymat prawa UE jako jednej z jego fundamentalnych zasad, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Senatorowie rozmawiali z wiceprzewodczniczącą Metsolą także o problemach wokół reformy sądownictwa w Polsce oraz o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy.

Wcześniej Roberta Metsola spotkała się także z Marszałkiem Senatu RP prof. Tomaszem Grodzkim

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie o sytuacji organizacji pozarządowych

3 grudnia odbyła się konferencja #prosteNGO, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praworządności uznał podczas posiedzenia 2 listopada br., że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli naruszają praworządność.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.