Narzędzia:

6 października 2021 r.

legislacja gospodarka 06.10.2021

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni i zaproponują do niej 4 poprawki, w tym 2 redakcyjne i doprecyzowujące. W pozostałych poprawkach dla placówek świadczących usługi pocztowe senatorowie proponują obniżenie z 50% do 40% progu przychodów z takiej działalności, liczonego od sprzedaży detalicznej, jako wymogu zgody na otwarcie w niedziele niehandlowe.

Podczas dyskusji senatorowie zgłaszali szereg zastrzeżeń do nowelizacji. Pytali m.in, dlaczego to uszczelnienie dotyczy placówek handlowych, a stacji paliw nie. Podnosili również, że wprowadzany nowelą obowiązek sprawozdawczości, dotyczący przychodów, to kolejne obciążenie administracyjne dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Takie samo stanowisko zajęli przedstawiciele strony społecznej – Polskiej Izby Handlu, Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Konfederacji Lewiatan. Postulowali rezygnację z prowadzenia ewidencji procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności prowadzonej w placówce; dodanie do katalogu członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy prowadzącemu handel osobiście, osób pozostających we wspólnym pożyciu i powinowatych w tej samej linii lub stopniu; umożliwienie świadczenia tej pomocy odpłatnie, a także zatrudniania w niedziele studentów i emerytów.

Nowelizacja ma wyeliminować zjawisko omijania zakazu handlu w niedziele przez przedsiębiorców, prowadzących sklepy o statusie placówki pocztowej. W niedziele niehandlowe sklepy świadczące usługi pocztowe będą mogły być otwarte, jeśli wykażą, że zajmują się głównie usługami pocztowymi, z których przychody będą musiały stanowić ponad 50% pozostałych przychodów. Ustawa rozszerza katalog osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy będzie mógł korzystać właściciel w niehandlowe niedziele.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 listopada 2021 r.

Z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza Komisja Kultury i Środków Przekazu przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 kwietnia 2021 r.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej