Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Bułgarii

sprawy międzynarodowe 18.08.2021
Fot.Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

18 sierpnia 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nową ambasador Republiki Bułgarii w Polsce, Margaritę Ganevą. W rozmowie Marszałek wyraził zadowolenie, że placówkę w Warszawie obejmuje dyplomatka, doskonale znająca kraje Grupy Wyszehradzkiej. Margarita Ganeva podkreśliła, że w czasie swojej misji zamierza dużo uwagi poświęcić współpracy gospodarczej między Polską i Bułgarią, a także zrównoważeniu kierunków i oferty w zakresie wymiany turystycznej. Zaznaczyła, że w wymiarze geopolitycznym oba kraje łączy położenie na granicach zewnętrznych Unii i NATO, co w perspektywie możliwego wzrostu presji migracyjnej wymaga ścisłej współpracy rządów, dyplomatów i parlamentów. Pani ambasador Marszałkowi Senatu list od przewodniczącej parlamentu Bułgarii, Ivy Mitevy, która ponownie objęła tę funkcję.

Na prośbę Marszałka ambasador Ganeva przedstawiła działania ugrupowań parlamentarnych na rzecz sformowania rządu bez konieczności odwoływania się do trzecich w tym roku wyborów parlamentarnych oraz w kontekście październikowych wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że społeczeństwo bułgarskie od ośmiu lat pozostaje w stanie wysokiej politycznej mobilizacji. Prof. Tomasz Grodzki stwierdził, że fundamentem demokracji są niewzruszalne zasady państwa prawa, przywołał też cytat z b. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana o tym, że walka o wolność toczona jest w każdym pokoleniu.

Rozmówcy z satysfakcją odnotowali ponadto bezproblemowe funkcjonowanie Polonii w Bułgarii oraz obywateli bułgarskich w Polsce.  

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 28 czerwca 2022 r.

Obradowała m.in. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

27 czerwca br. wizytę w Polsce rozpoczęła Grupa Przyjaźni Parlamentarnej Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej. Irańscy parlamentarzyści odwiedzili Gorzów Wielkopolski, gdzie spotkali się m.in. z lubuskimi przedsiębiorcami.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.