Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

sprawy międzynarodowe 07.07.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W dniu 7 lipca 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Pana Marka Opiołę, który przedstawił program prac i strategię Trybunału na najbliższe lata. Zaproponował również zorganizowanie w pierwszej połowie 2022 r. wspólnej konferencji przez ETO i Senat RP, której celem byłoby przybliżenie znaczenia dla Polski prac prowadzonych przez Trybunał. Wskazał, że ETO jest postrzegane jako instytucja działająca na rzecz Unii, a tymczasem stosowane przez Trybunał metody kontroli wydatków, oceny i treść wydawanych przez niego raportów mają istotny wpływ na funkcjonowanie administracji państw członkowskich UE. W jego ocenie konferencja mogłaby stać się platformą stałej współpracy Senatorów RP z ETO. Marszałek Tomasz Grodzki odniósł się z zainteresowaniem do tej propozycji. Zapewnił, że Senat RP jest instytucją otwartą i gotową do współpracy ze wszystkimi członkami Trybunału.

W trakcie spotkania poruszono również kwestię oceny stopnia przygotowania instytucji europejskich do pracy w warunkach epidemii. Na prośbę Marszałka Senatu Pan Marek Opioła przedstawił, w jaki sposób Trybunał przygotowuje się do kontroli realizacji krajowych planów odbudowy sporządzonych przez rządy państw członkowskich UE w związku z ustanowieniem tymczasowego instrumentu odbudowy gospodarczej „NextGenerationEU”, który ma pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią COVID-19.

Marszałek Tomasz Grodzki i Pan Marek Opioła omówili również bieżące formy współpracy ETO z Europejskim Urządem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na inauguracji „XXI Dni NATO w Ostrawie”

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w inauguracji Dni NATO w Ostrawie m.in w Konsulacie Generalnym RP

Szef Kancelarii Senatu oddał hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę

Szef Kancelarii Senatu w imieniu Marszałka Senatu RP wziął udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Wicemarszałek Senatu RP na gali z okazji rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył w upamiętnieniu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.