Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Afganistanu

sprawy międzynarodowe 15.06.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

W dniu 15 czerwca br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął rozpoczynającego misję dyplomatyczną w Polsce ambasadora Islamskiej Republiki Afganistanu Jego Ekscelencję pana Mohammeda Naim Taher Qaderi. Podczas spotkania pan Ambasador odwoływał się do blisko 100 lat tradycji stosunków dyplomatycznych oraz doświadczenia trudnego położenia geopolitycznego Polski i Afganistanu. Podkreślił, że w obronie jego kraju zginęło 44 polskich żołnierzy. Wyraził zadowolenie z odbytych niedawno konsultacji międzyrządowych na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Nawiązując do szczytu NATO w Brukseli wyraził wdzięczność, że Polska jednoznacznie poparła koncepcję powiązania wycofania sił uczestniczących w Resolute Support z zapewnieniem jego krajowi znaczącej pomocy finansowej.

Na prośbę Marszałka gość przedstawił w skrócie rozwój sytuacji w Afganistanie w minionym trzydziestoleciu. Ambasador podkreślił, że o przyszłości jego kraju zadecyduje edukacja, równouprawnienie kobiet oraz determinacja młodego pokolenia, który identyfikuje się z afgańską państwowością i jest zdeterminowany stawić czoła terrorowi. Profesor Tomasz Grodzki zapewnił, że Polska jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami odbudowy po transformacji ustrojowej.

Obaj rozmówcy uznali, że możliwe będzie nawiązanie współpracy pomiędzy Senatami obu krajów, na początek w formule wideokonferencji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Opieka nad chorymi z wrodzonymi wadami serca

W Senacie dyskutowano o potrzebie zapewnienia długotrwałej opieki kardiologicznej chorym z wrodzonymi wadami serca

Senat otwarty dla Młodych

W Senacie z inicjatywy grupy młodzieży działającej jako "Gadka Senacka" odbędzie się cykl spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.

Prace w komisjach senackich – 11 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.