Narzędzia:

11 maja 2021 r.

legislacja zdrowie gospodarka 11.05.2021

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 2 nowelizacje: ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Pierwszą postanowiła poprzeć bez poprawek, a do drugiej rekomendować wprowadzenie 43 poprawek.

Jak powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest niezwykle istotnym aktem prawnym, który pomoże rozwiązać aktualne problemy Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie. Ma zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów KOZZD. Dzięki zmianie maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa będzie można rozpocząć planowaną budowę nowego ośrodka i utworzenie ośrodka tymczasowego w nieruchomości użyczonej przez Służbę Więzienną. Nowe przepisy umożliwią także czasowe oddelegowanie do pracy w ośrodku na okres do 6 miesięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Za nowelizacją, proponowaną przez posłów, opowiedziało się także Ministerstwo Sprawiedliwości. Na wniosek senatora Roberta Mamątowa komisja  postanowiła poprzeć nowelę bez poprawek.

Przedstawiając ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, Katarzyna Frydrych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, poinformowała, że nowela dostosowuje rozwiązania przyjęte w prawie upadłościowym do tych z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej, co ma przyspieszyć i usprawnić procedurę upadłości konsumenckiej oraz zwiększyć jej efektywność. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zaproponowało kilkadziesiąt poprawek o charakterze doprecyzowującym, porządkującym, redakcyjnym, ujednolicającym brzmienie przepisów i terminologii i zapewniającym spójność pomiędzy nowelizowanymi ustawami. Senatorowie Marek Martynowski i Aleksander Pociej wnieśli o wydłużenie vacatio legis nowelizacji do 1 grudnia 2021 r. W wyniku głosowania wszystkie zmiany uzyskały poparcie senatorów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.