Narzędzia:

1 grudnia 2020 r.

legislacja 01.12.2020

Komisje: Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia 2020 r. Przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych bez poprawek poparło 18 senatorów, 1 był przeciw i 1 się wstrzymał. W rozpatrywanej nowelizacji znalazły się także zmiany umożliwiające pracę zdalną osobom chorym na COVID-19, które nie mają objawów choroby, a przebywają w izolacji. Praca zdalna będzie możliwa za zgodą pracownika i pracodawcy.  Ponadto ustawa wydłuża do 180 dni od wygaśnięcia zagrożenia epidemicznego lub epidemii ważność badań lekarskich i psychologicznych, m.in. maszynistów kolejowych, zwrotniczych na kolei, jeżeli termin tych badań upłynął w czasie pandemii.  

Podczas posiedzenia nowelizację omówił minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreślił, decyzja co do otwarcia sklepu w niedzielę należy wyłącznie do przedsiębiorcy. Wyraził też przekonanie, że otwarcie sklepów w niedzielę 6 grudnia pozwoli rozładować tłok w sklepach w okresie przedświątecznym. Ze względu na nieodległy termin wejścia w życie noweli minister dziękował senatorom za przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ograniczeniu handlu w niedziele w 2020 r. zakaz nie będzie też obowiązywał w 2 kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie –  13 i 20 grudnia. Jak napisano w uzasadnieniu rządowego projektu, w okresie przedświątecznym liczba klientów w sklepach znacznie się zwiększa. Dlatego, aby rozłożyć zakupy przedświąteczne w czasie i zmniejszyć liczbę osób kupujących w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej. Z jednej strony, umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej, przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.