Narzędzia:

28 września 2020 r.

legislacja środowisko 28.09.2020

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponują Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Jak podsumował wynik głosowania w tej sprawie senator Zygmunt Frankiewicz, oznacza to, że w odbiorze senatorów ustawa ma więcej zalet niż budzi wątpliwości. Przebieg dyskusji wskazuje jednak, że ustawa nie jest produktem doskonałym. Zgłaszane w debacie wątpliwości dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania i finansowania  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak wskazywał senator Zygmunt Frankiewicz, może to być kolejne kosztowne zadanie dla samorządu, bez wskazania źródła jego finansowania. Senator Janusz Pęcherz pytał, kto będzie płacił osobom zbierającym dane do bazy. „Trudno bowiem oczekiwać, że będą to robiły to za darmo” – mówił senator. W ocenie senatora baza jest jednak niezbędna i oczekiwana, problemem może się okazać jej finansowanie. W opinii wiceministra klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego ustawa nie tworzy nowych zadań dla samorządu, nie spowoduje też dodatkowych kosztów. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie natomiast narzędziem ułatwiającym samorządowi działania na rzecz czystego powietrza.  Przedstawiając rozwiązania zawarte w ustawie, wiceminister podkreślił, że ma ona usprawnić działania służące walce i udoskonalić funkcjonowanie programów antysmogowych „Czyste powietrze” i „Stop smog”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

1 grudnia 2020 r.

Komisje: Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia 2020 r.

26 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, rozpatrzyła też nowelizację ustawy o paszach.

26 listopada 2020 r.

Na swoim posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu podjęła 2 uchwały dotyczące pomocy finansowej dla środowisk związanych z kulturą