Narzędzia:

9 września 2020 r.

sprawy międzynarodowe 09.09.2020

9 września 2020 r. marszałek Tomasz Grodzki przyjął przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy  Dmytrę Razumkowa. Obecni byli również: wicemarszałek Bogdan Borusewicz, ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczyca, przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandr Merezhko, a także  przewodniczący komisji: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej ‒ senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski i Bogdan Klich. Spotkanie o charakterze roboczym, które odbyło się z inicjatywy strony ukraińskiej, stanowiło okazję do omówienia głównych kierunków współpracy polsko-ukraińskiej w najbliższej przyszłości z udziałem Senatu RP i Rady Najwyższej Ukrainy.

Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Polska niezmiennie wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wskazał na potrzebę podejmowania wspólnych działań, także w formacie wielostronnym. Przypomniał rolę Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy i zapowiedział zorganizowanie jego XI posiedzenia plenarnego w nieodległej przyszłości w Polsce. Podziękował w imieniu polskich przedsiębiorców za wkład obywateli Ukrainy w funkcjonowanie polskiej gospodarki. Zaznaczył, że bez aktywności Ukraińców na polskim rynku pracy prognozy gospodarcze związane z pandemią COVID-19 byłyby jeszcze gorsze. Wyraził gotowość do dzielenia się ze stroną ukraińską polskimi doświadczeniami z zakresu budowania nowoczesnego społeczeństwa, wykorzystującego mechanizmy zapewniające sprawne funkcjonowanie gospodarki, skuteczne zwalczanie korupcji i rozwój samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkania poruszono tematy związane z sytuacją w regionie, dążeniami Białorusinów do budowy społeczeństwa obywatelskiego i rolą dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią. Senator Bogdan Klich podkreślał, że w relacjach dwustronnych nie należy pozwalać na to, żeby sprawy historyczne dominowały nad potrzebą budowania dobrych stosunków, nakierowanych na wspólną przyszłość. Podzielając tę opinię, przewodniczący Dmytro Razumkow podkreślił, jak ważne dla Ukrainy jest międzynarodowe wsparcie. Wyraził uznanie dla polskiego zaangażowania w podnoszenie kwestii ważnych dla Ukrainy na forach międzynarodowych.

Marszałek Tomasz Grodzki zaprosił przewodniczącego Dmytrę Razumkowa do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. Zostałyby wówczas szczegółowo omówione sprawy wymagające podjęcia wspólnych działań przez przedstawicieli Rady Najwyższej Ukrainy i Senatu RP.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13‒14 września 2020 r.

Wizyta delegacji Senatu w Austrii

7 września 2020 r.

Spotkanie marszałka Senatu z włoskimi senatorami

20 sierpnia 2020 r.

Spotkanie marszałka Senatu z białoruską opozycjonistką