Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych

O zespole
Działalność

wiceprzewodnicząca

Posłowie:

Bielecki Jerzy

Glenc Teresa

Golbik Marta

Krynicka Bernadeta – wiceprzewodniczący

Lieder Ewa

Milewski Daniel - przewodniczący

Olszówka Piotr - wiceprzewodniczący

Ołdakowski Adam

Rosa Monika

Stępień Elżbieta

Szłapka Adam

Uściński Piotr

Warwas Robert

Wilk Jerzy

Wypych Małgorzata - wiceprzewodnicząca

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Dorota Zielińska-Bąk,

tel. 22 621-54-35, tel. 22 694-17-56

fax. 22 621-54-35

e-mail 

Informacje na temat działalności zespołów znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=8