Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:09:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17