Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:08:21

Poprawka 5

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15