Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:07:58

Poprawka 4

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15