Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:16:07

Poprawka 1

Za: 64 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15