Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Dnia 06-03-2014 godz. 09:03:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16