Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji.

Dnia 19-02-2014 godz. 11:17:14

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16