Narzędzia:

Dnia 29-01-2014 godz. 11:10:57

Za: 25 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24