Narzędzia:

Dnia 29-01-2014 godz. 11:07:38

Za: 52 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24