Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 10-01-2014 godz. 14:27:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9