Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:25:41

Poprawka 97

Za: 60 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 8