Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:16:14

Poprawka 79

Za: 29 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 0 55 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 27 27 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0