Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:40:17

Poprawka 6

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 56 56 0 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 28 0 0 28 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 1 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0