Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:01:31

Poprawka 50

Za: 32 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7