Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:39:54

Poprawka 5

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 10