Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:39:16

Poprawka 4

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 55 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 28 0 0 28 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0