Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:52:18

Poprawka 32

Za: 32 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6