Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:38:50

Poprawka 3

Za: 60 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 10