Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:49:02

Poprawka 24

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 6