Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:38:21

Poprawka 2

Za: 61 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 9