Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Dnia 18-12-2013 godz. 16:19:25

Poprawka 5

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20