Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Dnia 18-12-2013 godz. 16:18:42

Poprawka 3

Za: 6 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 20